Wypowiedzenie umowy OC przez Internet

Marketing Internetowy 22 października 2015 0
Wypowiedzenie umowy OC przez Internet


Samo wypowiedzenie umowy OC nie jest skomplikowane, a sposobów na nie może być kilka. Należy tylko przestrzegać obowiązujących terminów i zasad wypowiedzenia.

Jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z dotychczasowego towarzystwa ubezpieczeniowego możemy wykupić polisę u innego ubezpieczyciela. Podejmując taką decyzję musimy pamiętać, że wypowiedzenie OC jest możliwe w określonych przypadkach, a są nimi:

1. Wygasająca umowa ubezpieczenia OC

Jest to typowy i powszechnie stosowany sposób wypowiedzenia OC, wówczas musimy złożyć pisemne wypowiedzenie, ale najpóźniej na jeden dzień przed końcem obowiązywania umowy. Jeśli nie zdążymy tego zrobić, to wtedy dotychczasowe towarzystwo ubezpieczeniowe niejako z automatu przedłuży OC. W przypadku automatycznie przedłużonej umowy OC istnieje inne postępowanie, które doprowadzi do wypowiedzenia tej umowy.

2. Automatycznie przedłużona umowa OC

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od dnia 11 lutego 2012 r., nawet jeśli ubezpieczyciel automatycznie przedłużył polisę, nadal można zmienić towarzystwo ubezpieczeniowe. Wystarczy, wykupić nowe ubezpieczenie u kolejnego ubezpieczyciela na ten sam okres i złożyć wypowiedzenie, które stosuje się w przypadku posiadania podwójnego ubezpieczenia. Wypowiedzieć można to ubezpieczenie przedłużone automatycznie. Dotychczasowy ubezpieczyciel otrzyma składkę tylko za ten okres, w którym faktycznie istniało ubezpieczenie.

3. Wypowiedzenie umowy OC zawartej przez internet

Umowy OC zawarte przez internet można wypowiedzieć w ciągu 30 dni, a opłatę należy wnieść tylko za ten okres, w którym rzeczywiście było się ubezpieczonym. Umowę OC należy wypowiedzieć na piśmie, a wypowiedzenie powinno być wysłane pocztą, faksem, mailem albo kurierem. Można też dostarczyć je osobiście do siedziby towarzystwa ubezpieczeniowego. W przypadku wysyłania wypowiedzenia przez internet, należy jeszcze dołączyć skan z własnoręcznym podpisem. Wysyłając wypowiedzenie mailem powinniśmy domagać się od ubezpieczyciela przesłanie potwierdzenia odbioru. Dlatego lepiej dostarczyć wypowiedzenie osobiście lub wysłać je listem poleconym przez Pocztą Polską. Wysłanie wypowiedzenia pocztą za datę doręczenia uznaje się datę stempla pocztowego w dniu wysyłki.

Jak wynika z powyższego wypowiedzenie umowy OC dotychczasowemu ubezpieczycielowi jest bardzo proste, ale trzeba pamiętać o obowiązujących terminach i sposobach skutecznego doręczenia. Najlepiej nie zostawiać tej sprawy na ostatnią chwilę, wtedy sprawnie i szybko przeprowadzimy zmiany dotyczące nowej polisy OC.

0.00 avg. rating (0% score) – 0 votes

Skomentuj »